Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) | Turkon Line
Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA)
22 Mart, 2016
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi(SOLAS) VI/2 maddesine ek yaparak, konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının gemiye yükleme yapılmadan önce bildirilmesini zorunlu hale getirmiştir.  Yükleten dolumu tamamlanmış konteynerin toplam brüt ağırlığının teyidiyle yükümlüdür. DBA ile ilgili gereklilikler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yasal olarak yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren gemi işletmecisi ve terminal operatörü doğrulanmış brüt ağırlığa a sahip olmayan konteynerleri gemiye yüklerse SOLAS’ı ihlal edilmiş olacaktır.

Detay