Tedarik Zinciri Politikası

Turkon Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketler (Turkon) tüm çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği iş planlarını yürüterek her daim sürdürülebilir çevre, iş gücü ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır. Turkon, yarınların bugünlerden daha iyi olması için, gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkı sağlayacak tüm etmenleri koruyacak ve zenginleştirecektir.

Turkon Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketlerimiz, hizmetin sağlanması sırasında paydaş olan, bilgi üreten tüm unsurlarıyla birlikte, tüm tedarikçilerinin de bu yaklaşımı benimsemiş olmasını beklemektedir.

Bu politika uyarınca, Turkon Holding ve bünyesindeki şirketlerle birlikte bizlere hizmet veya mal tedariği sağlayan tüm kuruluşların da hizmet içerikleri ve uygulamalarıyla bu politikanın gerektirdiği etmenleri kabul etmesini bekliyoruz.


Kalite

Turkon olarak,

Uluslararası alanda kabul görmüş standartları referans alarak bünyesinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini kurmuş,

Turkon’un yenilikçi ve yüksek kaliteli hizmeti hedef edinen vizyonu doğrultusunda, modern donanımları aktif kullanan, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, sağladığı hizmetin her aşamasında güvenilir ve butik hizmet vermeyi amaç edinmiş,

Toplam Kalite Yönetimini esas almış, sürekli gelişime açık kadro ve süreçleri yarınlara taşıyıp, verimliliği ve organizasyon yeteneğini sürekli arttırarak uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyede tutmayı hedeflemiş,

Turkon’un sahip olduğu hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak yüksek bir azim, birliktelik duygusu ve yarınlara da hizmet edebilecek yetkinlik ve yaratıcılıkta, teknik, sosyal donanımlarıyla sektöründe önder kadrosuyla,

Çevre yönetimi, bilgi güvenliği, iş ve işçi sağlığı yönetim sistemlerini entegre bir biçimde yürüterek, kalite ve performans açısından örnek ve lider bir kuruluş olmak için her gün bir önceki günden daha fazla çalışırız.

Tüm tedarikçilerimizden de, Turkon’un bu değerlerine sahip çıkmalarını, bu politikanın gerektireceği yaklaşımla hareket etmelerini bekliyoruz.

 

Çevre

Turkon olarak,

Faaliyet yürüttüğü tüm alanlarda sürdürülebilir çevreyi amaç edinmiş,

İnsandan toprağa, denizlerden hayvanlara, çevre unsurlarının tümünün müşterek alanlarında yaşamın, devamlılığın, çeşitliliğin sürekli olarak korunması için üzerine düşen sorumluluklara uygun şekilde hareket etmekte,

Atık yönetimi uygulamaları, acil durum planları, çevresel risklerin değerlendirilmesinden gelen tüm çıktılarla birlikte, çevre yönetimini sistemsel bir şekilde ele almakta ve yönetmektedir.

Bununla birlikte,
ISO 14000 standartları çerçevesinde, doğal kaynakların etkin kullanımına titizlikle dikkat eden Turkon, tüm personel ve paydaşlarıyla çevrenin bütünlüğünü ve tüm kaynaklarını korumak için her daim çalışmaya devam edecektir.

Tedarikçilerimizden de, kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin korunması ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi için politikalar geliştirmelerini ve bunları uygulamalarını beklemekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Turkon olarak,

Hizmet üretirken bizimle olan tüm arkadaşlarımız için, güvenli bir çalışma ortamı yaratarak iş nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sağlık ve güvenlik risklerini öngörüp gerekli koruma/korunma metodlarını ortaya koymayı ve uygulamayı,

Tüm paydaşlarına ve çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda eğitimler düzenlemeyi ve gerek duyulan ekipmanın sağlanmasını,

Sürekli iyileştirmeler sağlayarak, uygulamaların hayata geçmesi için tüm katma değer sahiplerini yüreklendirmeyi,  ölçülebilir ve denetlenebilir hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmayı taahhüt etmekteyiz.

Tüm tedarikçilerimizin de asgari yasal şartlar uyarınca hareket edeceklerini biliyor, çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları ve iyileştirmeleri sağlamalarını bekliyoruz.

Yasal Müeyyidelere Uyum ve Etik İlkeler

Turkon ve Turkon çatısı altında çalışanlar, tüm faaliyetlerini hukukun sınırları içerisinde gerçekleştirir. Yerel ve uluslararası yasalar gereğince hareket eder ve takibini yapar.

Turkon, çocukları geleceğin teminatı olarak görür ve yasal asgari çalışma yaşına uyulmasını bekler. İç veya dış süreçlerin hiçbirinde çocuk işçi çalıştırılmamalıdır.

Asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak hareket edilmelidir. 

Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma ortamı olmamalı ve çalışanlar, uygun bir zaman dilimi dâhilinde iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olabilmelidirler.

Turkon, tüm lokasyonlarında, en az yasaların gerektirdiği kadar, iş yerinde, iş gereğince çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur.

Turkon, tüm iç ve dış paydaşlarından dürüstlük ilkesine uyum bekler. Ayrımcılığın hiçbir türlüsünü kabul etmez; cinsiyeti, yaşı, dini, dili, ırkı, kökeni, engeli ve sosyal tercihleri nedeniyle kimseyi ayırmaz ve bunları toplumun renkleri olarak görür.

Turkon, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında iç ve dış paydaşların sürece katılımını bekler. Bu süreçte Turkon, paydaşlarından, tedarikçilerinden, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamayı beklemektedir.