Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

“Turkon Holding, alt grup şirketlerini de kapsayarak, iş sürekliliğinin sağlanması ve kurumun bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi

yönünde faaliyetleri sistemli bir şekilde gerçekleştirerek, müşteri ve hizmet sağlayıcıların güvenini reel uygulamalarıyla kazanmış, faaliyet gösterdiği tüm sahalarda bilgi güvenliği açısından öncü bir kuruluş olmayı kendine hedef belirlemiştir.”