Risk Yönetim Politikası

Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş., paydaşlarına butik hizmet anlayışı doğrultusunda en yüksek kalitede hizmet sunabilmek için, misyon, vizyon, ilke ve stratejik hedeflerine tehdit oluşturabilecek kurumsal risklerin erken tespit edilmesini ve etkin bir şekilde yönetilmesini birincil vazifelerinden birisi olarak ele almaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi süreci; Turkon Line’ın merkezi birimlerinde, tüm yurt içi ve yurt dışı ofislerinde, anlaşmalı acentelerinde, kurumsal hedefler, politikalar, kurum kültürü ve stratejileri ile uyumlu olacak şekilde yürütülmektedir.

Bu kapsamda Turkon Line, kurumsal risk yönetimini, tüm temel iş faaliyetlerine ve karar alma süreçlerine entegre ederek, çalışanlarının risk temelli düşünme mantığı ile günlük operasyonlarını yürütmesini ve risklerin yanı sıra fırsatlara da odaklanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedeflerine ek olarak, risk yönetim stratejisini eğitimlerle destekleyerek sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı, bağlılığını ve desteğini tüm çalışanlarına ve paydaşlarına göstermeyi amaçlamaktadır.

Tüm risk ve fırsatları konsolide ederek izlemek ve bu risklerle ilgili kararların doğru, eksiksiz ve zamanında alınmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulan Kurumsal Risk Yönetim Komitesi’nin hazırladığı düzenli raporlar ile Risk Yönetim Performansı periyodik olarak ölçülmektedir.

Turkon Line Üst Yönetimi, riski yönetme ile ilgili yükümlülük ve sorumluluklara yardımcı olmak için gerekli kaynakları bulundurmayı ve etik ilkelerine bağlı kalarak bir olaya ya da durumlardaki değişikliğe göre ilgili tüm risk ve fırsatların gözden geçirilmesini, sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmasını teşvik etmeyi taahhüt etmektedir.

Turkon Line, bu süreçte IS0 31000 Risk Yönetimi Standardı ve COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi başta olmak üzere global seviyedeki en iyi uygulamaları dikkate almaktadır.

TURKON size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi için : Turkon Çerez Politikası